Czym jest redakcja merytoryczna tekstu?

79
redakcja merytoryczna

Podczas gdy redakcja językowa obejmuje formę tekstu, tak redakcja merytoryczna odnosi się do treści. Na tej drugiej chcę się skupić. Osoba przygotowana do poprawy tekstu pod tym kątem cechuje się wszechstronnością i erudycją, gdyż utwory, które przechodzą przez jej ręce, pochodzą z wielu różnych dziedzin. Potrafi zatem nanosić niezbędne poprawki i usuwać błędy tak z publikacji popularnonaukowych, literatury pięknej, jak i z książek naukowych.

Opracowując tekst pod kątem redakcji merytorycznej należy zwrócić uwagę na to, czy występują w nim sprzeczne fakty, nieścisłości albo pominięcia, które trzeba uzupełnić. Jest pewna granica pomiędzy poprawianiem utworu a ingerencją. Żeby nie doszło do tej drugiej, należy zwrócić się do autora. Np. w sytuacji, kiedy w publikacji naukowej brakuje odpowiedniego przypisu uzasadniającego daną tezę, dla pewności powinno się go o tym poinformować.

Niektórzy utożsamiają redakcję merytoryczną tekstu z naukową. Wiele je łączy, ale jest między nimi różnica. Można powiedzieć, że ta druga stanowi pewną odmianę tej pierwszej. Istnieją tematy wymagające bardzo specjalistycznej wiedzy, np. z zakresu medycyny, i w takich sytuacjach mamy do czynienia właśnie z redakcją naukową. Zajmuje się nią osoba, która posiada wykształcenie w tej konkretnej dziedzinie, a zarazem jest przygotowana pod względem edytorskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here