Redakcja a korekta – czym się różnią?

68
korekta a redakcja

Pomiędzy redakcją a korektą istnieje kilka drobnych różnic.

Czym jest redakcja tekstu?

Redakcja jest przygotowaniem tekstu do publikacji lub dla klienta. Polega na naniesieniu na tekst koniecznych poprawek gramatycznych, leksykalnych czy składniowych, a także wyłapaniu nieścisłości logicznych oraz merytorycznych. Celem redakcji, jak łatwo się domyślić, jest poprawa ogólnej jakości tekstu, i to pod każdym względem. Często redakcja wymaga dość znacznych ingerencji w pierwotny tekst, jednakże zmiany zawsze są wprowadzane za wiedzą autora. W przypadku długich i skomplikowanych tekstów redakcja przebiega dwuetapowo i jest wykonywana przez dwóch redaktorów, przy czym drugi etap poprawiania oraz modyfikacji tekstu następuje dopiero wtedy, gdy pierwszy etap ulegnie zakończeniu.

Na czym polega korekta?

Z kolei korekta jest operacją przeprowadzaną już po redakcji. Jej rolą jest znalezienie i oznaczenie wszystkich błędów językowych w tekście, który został już przygotowany do druku. W tym ujęciu poprawia się nie tylko błędy ortograficzne, ale również interpunkcyjne, związane np. z dzieleniem wyrazów. Podczas działań korektorskich poprawia się również obecność jednoliterowych wyrazów na końcu wersów, a także dba dobry wygląd tekstu pod względem edycyjnym oraz typograficznym.