Język arabski – co warto wiedzieć o języku arabskim

90
książka arabska

Bardzo trudno jest wskazać jednoznacznie kraje, których mieszkańcy porozumiewają się językiem arabskim. Trudno również oszacować całkowitą liczbę posługujących się nim osób. Język arabski można usłyszeć w Algierii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Libii, Tunezji, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – ale i w wielu innych krajach, takich jak Bahrajn, Irak czy Izrael. Bez wątpienia jest to język o szczególnym znaczeniu dla rozwoju cywilizacji. Arabski to język, w którym zapisano Koran oraz wiele innych ponadczasowych dzieł literatury i kultury arabsko-muzułmańskiej.język arabski

Na przestrzeni wieków język arabski zaznaczył znacząco swoją obecność na arenie międzynarodowej lingwistyki – jego wpływy są widoczne w wielu językach, m.in. w hiszpańskim, kazachskim czy katalońskim. Szczególnie wyraźne są wpływy w słownictwie; leksykon o rodowodzie arabskim można odnaleźć nawet w języku angielskim. Znaczenie języka arabskiego w świecie islamu można porównać do miejsca, jakie w europejskich realiach zajmowała łacina; jest on jednak językiem na tyle silnym, że przetrwał do dnia dzisiejszego i nadal ulega dynamicznym przemianom. Jednym z najbardziej fascynujących elementów języka jest sposób jego zapisu. Arabski, podobnie jak wszystkie pozostałe języki semickie, jest zapisywany od strony prawej do lewej. Istnieje kilka sposobów zapisu, których powstanie można powiązać z powszechną komputeryzacją – obecnie nieco inny system stosuje się podczas pisma ręcznego, a inny przy korzystaniu z komputera.