Tłumaczenia umów

79
Tłumaczenia umów

Rozwój własnego przedsiębiorstwa sporadycznie zatrzymuje się na granicach kraju, w którym firma została założona. W sytuacji, gdy firma zaczyna rozwijać się na rynkach międzynarodowych, a obcokrajowcy stanowią coraz liczniejsze grono współpracowników, może okazać się że konieczne jest przetłumaczenie umów na obce języki. Polskie firmy coraz częściej współpracują z przedsiębiorstwami z państw sąsiednich – aby zrozumieć wymagania i warunki zagranicznego kontrahenta, niezbędny jest przekład dokumentów oraz umów.

Tłumaczenia umów to dla nas szczególny typ przekładów – może od niego zależeć powodzenie Państwa interesów, zatem szczególnie ważne jest dla nas przekazanie naszym Klientom spójnego, czytelnego tłumaczenia. Ponadto, kiedy otrzymujemy od naszego Klienta umowę do przetłumaczenia, jest ona przekazywana tłumaczowi, który posiada odpowiednie doświadczenie i zna specjalistyczne, prawnicze słownictwo oraz doskonale orientuje się w zawiłościach systemów prawnych obowiązujących w obu krajach. Dzięki temu możemy zagwarantować profesjonalny przekład oraz pełną poprawność merytoryczną, umożliwiając tym samym osiągnięcie sukcesu na arenie międzynarodowej.

tłumaczenia umówZadaniem umowy jest nie tylko zobowiązanie stron do wywiązania się z pewnych obowiązków, ale również ochrona interesów obu zawierających je kontrahentów. To dlatego tak ważne jest tłumaczenie zawierające prawidłową terminologię, będące przejrzystym, zrozumiałym tekstem.