Którymi językami posługuje się najwięcej osób?

282
najpopularniejsze języki na świecie

Na świecie istnieje obecnie 30 języków, o których można powiedzieć, że posługuje się nimi najwięcej ludzi na świecie. Trudno jest co prawda oszacować dokładną ilość osób, która porozumiewa się w każdym z tych języków, jednak przybliżone dane pokazują zależności, z których można już wyciągnąć konkretne wnioski.

I tak, najbardziej znanym i najczęściej używanym językiem na świecie jest oczywiście angielski, który jest językiem ojczystym dla około 341 milionów ludzi, drugim językiem dla około 1420 milionów, zaś łącznie posługuje się nim 1755 milionów osób na świecie. Na drugim miejscu można w tym rankingu wymienić język chiński, którym włada w sumie około 1391 milionów ludzi, a także hindi, regularnie używany przez przeszło 430 milionów osób. Bardzo popularny jest też język arabski oraz hiszpański. Nie powinno więc dziwić, że wymienione języki są tymi, których ludzie najczęściej i najchętniej się uczą.

Warto też zwrócić uwagę na zależności wynikające z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Dusseldorfie. Niemiecki badacz, Ulrich Ammon, wykazał, że około 60 % ludzi żyjących na świecie posługuje się w sumie tylko 12 językami, przy czym najwięcej osób, bo niecałe 1,5 miliarda, zadeklarowało, że ich językiem ojczystym jest jednak chiński. Angielski uplasował się tu na 3 miejscu, zaraz po hindi i urdu, które są do siebie tak podobne, że stanowią niemal jeden język.

Rate this post