Co nieco o tłumaczeniach ustnych

91
kabina tłumaczeń symultanicznych

Tłumaczenia ustne

W ramach tłumaczeń ustnych wyróżniamy tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, szeptane oraz przysięgłe. Tłumaczenie oferują wsparcie językowe podczas międzynarodowych sympozjów, seminariów, targów, konferencji prasowych, negocjacji i spotkań biznesowych. Towarzyszą Klientom podczas kontaktów z notariuszami i prawnikami, urzędnikami, także podczas ślubnych ceremonii.

Istnieje kilka rodzajów tłumaczeń ustnych:

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne (równoczesne) odbywa się w kabinie dźwiękoszczelnej z udziałem zespołu dwóch tłumaczy. Jest prowadzone równocześnie z wypowiedzią prelegenta przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Tłumacze odbierają wypowiedź mówcy przez słuchawki, zaś przekazują uczestnikom spotkania przez mikrofony. Słuchacze odbierają tłumaczenie przez słuchawki w czasie realnym.

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne (następcze) polega na tłumaczeniu wypowiedzi prelegenta fragment po fragmencie, tzn. że tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero wtedy, gdy mówca skończył już część swojego wystąpienia. Tłumacz podczas przemówienia zazwyczaj stoi obok mówcy, słucha i sporządza notatki, a po zakończeniu wypowiedzi odtwarza ją w języku celowym.

Tłumaczenie szeptane

Tłumaczenie szeptane jest formą tłumaczenia symultanicznego i polega na tym, że tłumacze znajdują się obok niewielkiej grupy słuchaczy i szeptem na bieżąco tłumaczą treść wypowiedzi.

Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe dokonywane jest wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Może być stosowane podczas sporządzania aktów notarialnych, rozpraw sadowych, czy spotkań oficjalnych, np. walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Tłumacz dokonuje przekładu wypowiedzi zebranych uczestników, a także poświadcza podpisem i pieczęcią dokumenty sporządzone podczas spotkania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here