Czym jest proofreading? Weryfikacja i korekta tłumaczenia

5593
Proofreading

Proofreading to pochodzący z języka angielskiego termin określający usługę polegającą na weryfikacji oraz naniesieniu ewentualnych korekt na wcześniej przetłumaczony tekst. Taki tekst jest edytowany przez innego tłumacza, który specjalizuje się w konkretnych dziedzinach lub native speakera, czyli osobę, która posługuje się określonym językiem, jako językiem ojczystym.

Najczęściej korygowane błędy to błędy składu, ortograficzne i interpunkcyjne. Jednak korektor czyta tekst bardzo dokładnie i sprawdza jego poprawność pod każdym względem. Zadaniem korektora nie jest zmienianie treści tekstu czy poprawianie błędów merytorycznych – w takim wypadku poprawki musi nanieść autor. To on może dokonywać poprawek błędów stylistycznych i niejasności.

Co obejmuje usługa proofreadingu?

W ramach proofreadingu specjalista lub native speaker, który weryfikuje tekst, dokonuje jego sprawdzenia pod względem gramatycznym, stylistycznym, a także pod kątem zasadności wykorzystania danego słownictwa i merytorycznym (tzn. czy jest on zgodny z rzeczywistością). Korekcie może być poddany zarówno tekst branżowy, naukowy, dziennikarski, jak i literacki.

Dlaczego warto jest skorzystać z usługi proofreadingu?

Dzięki usłudze proofreadingu można uszlachetnić tekst i sprawić, że nie będzie on odbiegał swoją jakością od fachowych publikacji. Taki tekst stanie się bardziej przejrzysty i zrozumiały oraz o wiele bardziej interesujący dla odbiorcy, ponieważ zostaną w nim skorygowane niezrozumiałe treści i usunięte niepotrzebne słowa przeszkadzające w jego prawidłowym odbiorze.

Proofreading jest etapem nieodzownym podczas pracy nad przekładem. Każdy dobry tłumacz uważnie czyta tekst, by uniknąć błędów zarówno merytorycznych, jak i innych. Mniej oczywiste błędy mogą jednak umknąć uwadze autora, dlatego warto zdać się na pomoc profesjonalnego korektora. Nasze Biuro Tłumaczeń oferuje usługę korekty wszelkiego typu tekstów, co pozwala uzyskać wolny od błędów, profesjonalnie przygotowany tekst.

Rate this post