Czym jest Legal English?

200
Prawniczy język angielski - Legal English

Legal English to certyfikat znany również jako International Legal English Certificate, czyli w skrócie ILEC. Sprawdź, czym jest Legal English i co daje posiadanie takiego certyfikatu.

Co to jest Legal English?

To egzamin Cambridge, który składa się z czterech części: ustnych i pisemnych. Dotyczy on prawniczego języka angielskiego. Wszelkie zadania, które należy rozwiązać w trakcie egzaminu, są związane z zagadnieniami, z którymi zdający może się spotkać na co dzień w pracy w środowisku prawniczym.

Co daje certyfikat Legal English?

Osoby posiadające certyfikat znajomości Legal English są wiarygodne dla pracodawców oraz dla klientów, którzy korzystają z ich usług. Posiadanie certyfikatu świadczy o ich znakomitej znajomości języka angielskiego na poziomie wysoce zaawansowanym, która pozwala na swobodną komunikację biznesową w sektorze prawa międzynarodowego.

Co trzeba umieć, by zdać egzamin ILEC?

Ten egzamin został stworzony dla osób, w przypadku których prawniczy język angielski jest niezbędny do wykonywania zawodu. Aby uzyskać certyfikat Legal English, trzeba umieć przeczytać i rozumieć dokumenty prawnicze: umowy, statuty czy opinie etc., a także rozumieć oraz sporządzać notatki z dyskusji prawniczych. Sprawdzana jest również umiejętność tworzenia rozmaitych tekstów i dokumentów prawniczych.

Rate this post