Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

65
Egzamin na tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego jest tzw. zawodem zaufania publicznego. W związku z tym faktem, by zostać takim tłumaczem, trzeba posiadać stosowne uprawnienia. Aby je zdobyć, należy między innymi zdać egzamin. Stąd też poniżej objaśniamy, jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego.

Część pisemna egzaminu na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na przetłumaczeniu dwóch tekstów z języka polskiego na język obcy i odwrotnie – z języka obcego na język polski. Są to najczęściej teksty specjalistyczne i trudne, np. z zakresu prawa.

Część ustna egzaminu na tłumacza przysięgłego

Również w części ustnej tłumaczy się dwa teksty z języka polskiego na obcy i z języka obcego na nasz język ojczysty. Jeden z tekstów przekładanych w dwóch wariantach tłumaczy się à vista, czyli ad hoc, jeszcze podczas czytania. Drugi tłumaczy się konsekutywne. Polega to na tym, że przekłada się sens wypowiedzi prelegenta, który robi przerwy w trakcie mówienia tak, by tłumacz miał możliwość przekazania informacji. Ten typ tłumaczenia często mylony jest z tłumaczeniem symultanicznym, które jednak nieco wykracza poza zakres podstawowych umiejętności tłumacza przysięgłego (często tłumacz symultaniczny klasyfikowany jest jako odrębny zawód). Tłumaczenie symultaniczne wykonuje się w kabinie, w której tłumacz słyszy tekst przez słuchawki i na bieżąco przekłada go na język docelowy.