Szkocki angielski – dialekt języka angielskiego

66
Szkocja

Osoby uczące się języka angielskiego często słyszą o brytyjskim akcencie. Jednak tak naprawdę ten termin wprowadza w błąd. Mówiąc o brytyjskim akcencie, zazwyczaj mamy na myśli standardowy londyński akcent, czyli Received Pronounciation. Tymczasem język angielski w Wielkiej Brytanii przyjmuje setki różnych postaci w zależności od regionu. Jedną z odmian jest dialekt szkocki.

Szkocki dialekt języka angielskiego należy odróżnić od tak zwanego scots, odrębnego języka, jakim posługuje się część Szkotów. Niemniej te dwa języki pozostają w interakcji i wywierają na siebie wpływ, co przejawia się w licznych zapożyczeniach. Jednym z przykładów w szkockim dialekcie angielskiego jest określenie Sassenach, które znaczy tyle co Anglik. Ponadto w szkockiej odmianie angielskiego pojawia się kilka ciekawostek gramatycznych, które są nieobecne w innych dialektach. Wśród nich najbardziej znaczącą jest rozróżnienie zaimków drugiej osoby: w liczbie pojedynczej stosuje się you, zaś w liczbie mnogiej youse. Jednak najbardziej charakterystyczną cechą, która wyróżnia szkocki dialekt, jest wymowa. Sprawia ona wiele trudności osobom uczącym się. Co ciekawe, ta odmiana angielskiego może być trudna do zrozumienia nawet dla native speakerów języka angielskiego z innego regionu kraju właśnie ze względu na silny, dość specyficzny akcent.