Co to jest strona normatywna/rozliczeniowa tłumaczenia?

4
tłumaczenia online

Strona normatywna lub rozliczeniowa to podstawowa jednostka, na podstawie której oblicza się objętość tłumaczenia i jego koszt. Liczbę stron rozliczeniowych wylicza się najczęściej na podstawie tekstu docelowego, choć jest to kwestia indywidualnych ustaleń.

Standardowo za stronę rozliczeniową uznaje się 1800 znaków, łącznie z cyframi, spacjami, znakami interpunkcyjnymi itd. Taka liczba znaków jest uzasadniona historycznie i pochodzi z czasów, kiedy teksty publicystyczne przesyłano do redakcji w formie maszynopisu. Tekst rozliczany był według ilości stron maszynopisu – mógł on zmieścić określoną liczbę wierszy. Obecnie objętość tekstu liczy się nie według ilości stron, ale według ilości znaków. Strona rozliczeniowa jest więc wartością umowną i nie zawsze odpowiada standardowej stronie A4.

W inny sposób rozlicza się tłumaczenia przysięgłe. Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków (25 wierszy po 45 znaków). Znaki to „wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi”. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako strona cała.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here