Jak wygląda kwestia praw autorskich do tłumaczenia?

5
tłumaczenia

Kwestia praw autorskich do tłumaczeń nie jest jednoznaczna i wymaga rozstrzygnięcia kwestii, czy dany tekst docelowy spełnia wymogi utworu. Jeśli tak – wtedy przekład chroniony jest prawem autorskim. Takie rozstrzygnięcie motywowane jest tym, że przekład jest wynikiem twórczej pracy tłumacza, który musi wykazać się oryginalnością i kreatywnością. Na przykład podczas tłumaczenia poezji trzeba nie tylko oddać oryginalny sens wiersza, ale również stworzyć rymy, przełożyć środki stylistyczne czy dowcip. W świetle prawa przekład jest utworem zależnym. Oznacza to, że tekst docelowy musi zawierać nazwisko autora oryginału, a sam autor ma prawo do rozporządzania tłumaczeniem.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku tłumaczenia tekstów o charakterze technicznym. Te jako oryginały nie spełniają wymogów utworu – nie są przejawem indywidualnej kreatywności autora. Z tego samego względu tłumaczenie tego typu tekstów ma charakter odtwórczy i nie będzie chronione prawem autorskim.

Przy nawiązywaniu współpracy z tłumaczem warto określić explicite kwestię praw autorskich. Jeśli chcemy rozporządzać tłumaczeniem, musi to zostać zawarte w umowie – w przeciwnym razie domniemywa się, że właścicielem praw do przekładu jest jego autor.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here