Tłumaczenia poświadczone i tłumacze przysięgli: co warto wiedzieć

68
tłumaczenia przysięgłe online

Dla wielu osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z tłumaczeniami poświadczonymi, terminologia może być nieco zawiła. Czym właściwie są tłumaczenia przysięgłe? Dlaczego różnią się od innych tłumaczeń? Kiedy mogą się okazać niezbędne? Kto określa zasady ich realizacji? Oto kilka kluczowych informacji na ten temat.

 1. Tłumaczenia poświadczone a tłumacze przysięgli

Na wstępie warto wyjaśnić pewną terminologiczną nieścisłość. W potocznym języku używamy często określenia „tłumaczenie przysięgłe”, ale w rzeczywistości jest to błędne. Termin ten nie występuje w przepisach prawa. Poprawne określenia to „tłumaczenie poświadczone” lub „tłumaczenie uwierzytelnione”.

Tłumacze przysięgli to osoby zaufania publicznego, które są upoważnione do wykonywania pewnych specjalistycznych tłumaczeń, w tym sporządzania i poświadczania tłumaczeń z jednego języka na drugi, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń dokonanych przez inne osoby. Ponadto mogą sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym i dokonywać tłumaczeń ustnych.

 1. Kiedy potrzebne są tłumaczenia poświadczone?

Tłumaczenia poświadczone mogą okazać się konieczne w wielu sytuacjach. Oto kilka przykładów:

 • Dokumenty urzędowe: Jeśli posiadacie dokumenty w obcym języku, takie jak akty urodzenia, ślubu, zgony, potrzebujecie ich przetłumaczenia na język urzędowy kraju, w którym zamieszkujecie.
 • Transakcje handlowe: Jeśli dokonujecie zakupu za granicą, na przykład samochodu, często będziecie musieli dostarczyć tłumaczenia poświadczone dokumentów związanych z transakcją.
 • Procesy rekrutacyjne: Jeśli ubiegacie się o pracę lub miejsce na studiach za granicą, może być wymagane dostarczenie tłumaczenia poświadczonego waszych świadectw, dyplomów lub suplementów edukacyjnych.
 • Kredyty i finanse: W przypadku wnioskowania o kredyt w banku, konieczne może być dostarczenie tłumaczeń poświadczonych dokumentów potwierdzających waszą zdolność kredytową.
 1. Zasady tłumaczeń poświadczonych

Tłumaczenia poświadczone muszą spełniać konkretne wymogi formalne. Oto, co powinno zawierać tłumaczenie poświadczone:

 • Podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego: Każde tłumaczenie poświadczone musi być opatrzone podpisem tłumacza przysięgłego oraz jego pieczęcią zawierającą jego imię i nazwisko, język, na który ma uprawnienia oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych.
 • Numer repertorium: Tłumaczenie musi zawierać numer repertorium, pod którym tłumaczenie zostało odnotowane. Jest to unikalny numer identyfikacyjny tłumaczenia.
 • Adnotacje: W tłumaczeniach poświadczonych należy uwzględnić adnotacje informujące, czy tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału, kopii lub odpisu. Jest to istotne szczególnie w przypadku aktów stanu cywilnego.
 1. Rozliczenie tłumaczeń poświadczonych

Kwestia rozliczeń tłumaczeń poświadczonych może budzić pewne wątpliwości. Dlaczego na przykład dwustronicowy dokument może generować pięć stron tłumaczenia? Otóż jest to związane z definicją strony tłumaczenia, która wynosi 1125 znaków ze spacjami. Każdy dodatkowy znak ponad tę ilość generuje kolejną stronę rozliczeniową. To obejmuje również znaki wodne, podpisy i pieczęcie.

 1. Inne usługi tłumacza przysięgłego

Tłumacze przysięgli nie wykonują tylko pisemnych tłumaczeń poświadczonych. Mogą także świadczyć usługi związane z tłumaczeniem ustnym, co jest niezbędne w przypadku czynności prawnych, takich jak zawieranie małżeństw z obcokrajowcami, czy też udział w spotkaniach oficjalnych, na których jedna ze stron nie zna języka obcego.

Podsumowując, tłumaczenia poświadczone (czyli uwierzytelnione) są ważnym elementem w wielu procesach życia codziennego i biznesowego. Należy zachować szczególną uwagę na ich formalne wymagania, aby uniknąć problemów i opóźnień w załatwianiu ważnych spraw. Warto również skorzystać z usług profesjonalnych biur tłumaczeń, które mają doświadczenie w realizacji tego rodzaju tłumaczeń i zapewnią, że wszystkie formalności zostaną zachowane zgodnie z przepisami prawa.

5/5 - (1 vote)