Doręczenia elektroniczne – co przyniosła nowa ustawa?

48
trendy w tłumaczeniach 2021

5 października 2021 roku weszła w życie znaczna część ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych. Jakie zmiany przewiduje?

Co zmieniło się po wprowadzeniu nowych przepisów?

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, która weszła niedawno w życie ma na celu usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami publicznymi, niepublicznymi a także między nimi a obywatelami. Cyfryzacja ma zwiększyć bezpieczeństwo korespondencji, skrócić czas jej doręczania oraz zwiększyć skuteczność docierania przesyłek do adresata. Mówiąc najprościej, ustawa nakłada na szereg urzędów, instytucji i przedsiębiorstw obowiązek wdrożenia usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Co więcej, doręczenia elektroniczne będą miały pierwszeństwo przed tradycyjną formą papierową listów i doręczeń osobistych.

Kto musi posiadać adres do doręczeń elektronicznych?

Zmiany w przepisach nie dotyczą jednak wszystkich. Ustawa nakłada obowiązek posiadania specjalnego adresu do doręczeń elektronicznych przede wszystkim na podmioty publiczne, a więc na sądy, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego czy służby. Z czasem posiadanie takiego adresu będzie również wymagane w przypadku przedsiębiorstw – zarówno tych wpisanych do rejestru KRS, jak i CEIDG. Nie ma jednak obowiązku posiadania go przez osoby prywatne. Co jest jednak ciekawe, obywatel, który chce korzystać z takiego udogodnienia może to zrobić. Już od 5 października 2021 roku osoby prywatne mają bowiem możliwość zakładania adresów do doręczeń elektronicznych.

W jaki sposób będą wprowadzane zmiany?

Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że doręczenia elektroniczne nie będą przeprowadzane mailowo na już dostępne adresy. Aby móc wysyłać oraz odbierać korespondencję konieczne będzie posiadanie  aplikacji e-Doręczenia. Adres do doręczeń elektronicznych będzie specjalnym adresem, który dostępny będzie publicznie w bazie adresów, która zarządzana będzie przez ministra ds. cyfryzacji.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że nie oznacza to, że od 5 października wszystkie podmioty muszą takowe adresy posiadać. Proces wdrażania e-doręczeń rozłożony jest w czasie i może potrwać aż do 2029 roku.

Do 5 lipca 2022 roku odpowiednie procedury muszą jednak wdrożyć podmioty takie jak:

  • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
  • zawody zaufania publicznego,
  • podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  •  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  •  organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.

Do 2023 roku adresy do e-Doręczeń oraz niezbędne aplikacje muszą posiadać:

  • uczelnie wyższe,
  • Polska Akademia Nauk.

Na kolejny rok planowane jest wdrożenie doręczeń elektronicznych w przypadku samorządu terytorialnego. W 2025 roku zmiany obejmą nie wymienione wcześniej podmioty publiczne zaś w 2026 roku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna będą zaś musiały wdrożyć e-Doręczenia do 2029 roku.

Podsumowując, cyfryzacja urzędów, administracji oraz firm i przedsiębiorstw to spory krok na przód. Dzięki niemu wiele spraw, z którymi zmagamy się na co dzień ma szansę być prowadzona znacznie sprawniej. Warto jednak mieć świadomość, że zmiany te wprowadzane będą stopniowo i na długo rozłożone w czasie. Czy więc wszystko działać będzie tak jak należy? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

5/5 - (2 votes)