Tłumacz jest przysięgły, ale tłumaczenia poświadczone

142
tłumaczenia przysięgłe

W życiu każdego z nas mogą przydarzyć się sytuacje, które wymagać będą od nas przetłumaczenia oficjalnych dokumentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o przetłumaczenie ich na język polski, czy też na język obcy zazwyczaj korzystamy wówczas z usług tłumacza przysięgłego. Tego wymagają bowiem przepisy prawa oraz poszczególne urzędy i instytucje. Przywykło się mówić, że potrzebujemy tłumaczenia przysięgłego. Czy tak jednak jest w istocie?

Zacznijmy od podstaw, a więc wyjaśnienia kim tak właściwie jest tłumacz przysięgły i czym zajmuje się podczas swojej codziennej pracy. Mówiąc najprościej, jest to osoba, która specjalizuje się w przekładaniu oficjalnej dokumentacji dotyczącej spraw notarialnych, sądowych czy urzędowych. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, posiadającą uprawnienia do uwierzytelniania odpisów obcojęzycznych dokumentów. Aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba nie tylko zdać egzamin ale również spełnić szereg wymogów. Pamiętajmy bowiem, że tłumacz przysięgły jest traktowany jako urzędnik państwowy.
Osoby, które chcą wykonywać ten zawód muszą spełnić szereg kryteriów. Wśród nich wymienić możemy:

• posiadanie obywatelstwa polskiego lub któregoś z krajów członkowskich Unii Europejskiej,

• biegła znajomość języka polskiego oraz języka obcego,

• niekaralność,

• pełna zdolność do czynności prawnych,

• tytuł naukowy na poziomie magistra z filologii z tłumaczeń na wybrany język.

Tłumaczenia przysięgłe to potoczna nazwa

Przejdźmy jednak do meritum naszego artykułu. Choć nazwa “tłumaczenia przysięgłe” jest powszechnie obecna w naszym życiu i używamy jej za każdym razem gdy potrzebujemy przetłumaczenia oficjalnych dokumentów tak naprawdę jest ona nieprawdziwa. W środowisku tłumaczy nie jest używana.

Wszelkie tłumaczenia dokumentacji urzędowej i oficjalnej są bowiem tłumaczeniami poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego.
Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że nie mamy do czynienia z dwoma różnymi rodzajami tłumaczeń – różni się tylko nazewnictwo. Używając potocznej nazwy tłumaczenia i tak umówimy się z naszym usługodawcą na prawidłowe wykonanie usługi, niemniej jednak warto zapamiętać prawidłową nazwę tego rodzaju tłumaczeń.

Tłumaczenia poświadczone – czym są?

Czym są tłumaczenia poświadczone? Jak już wspominaliśmy – jest to wykonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, które zostaje przez niego poświadczone poprzez wpis do specjalnego repertorium tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie takie może zostać wykonane jedynie przez osobę, która posiada właściwe uprawnienia oraz wpisana jest do rejestru tłumaczy przysięgłych.
Każdy dokument, który tłumaczony jest przez tłumacza przysięgłego musi być również odpowiednio oznaczony. Na tłumaczeniach poświadczonych składa się bowiem pieczęć, podpis tłumacza, numer z repertorium, miejsce i datę wykonania tłumaczenia. Niezbędne jest również podanie informacji czy dokument poświadcza się z jego oryginałem czy też kopią.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia poświadczonego?

Sytuacje, w których niezbędne jest wykonanie tłumaczenia poświadczonego mogą zdarzyć się w życiu każdego z nas. Tłumaczenia tego typu są bowiem niezbędne zarówno w życiu prywatnym, jak i w prowadzeniu działalności.
Osoby prywatne mogą potrzebować tłumaczenia poświadczonego w sytuacjach takich jak:

• podjęcie zatrudnienia poza granicami kraju (wówczas potrzebne są tłumaczenia dyplomów, świadectwa ukończenia kursów),

• sprawy urzędowe (tłumaczy się między innymi akty urodzenia, karty pojazdu, dowody rejestracyjne, zaświadczenia o niekaralności),

• leczenie zagraniczne (tłumaczenie dokumentacji medycznej).

Tłumaczenie poświadczone często stosowane jest również w przypadku kontaktów biznesowych. Przykłady takich dokumentów to:

• umowy i statuty spółek,

• decyzje wyroków sądowych,

• wypisy z rejestru handlowego,

• odpis z rejestru przedsiębiorców,

• zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Kiedy nie potrzebujemy pomocy tłumacza przysięgłego?

Kolejną obiegową opinią na temat tłumaczeń poświadczonych jest przekonanie, że są one niezbędne w przypadku wszystkich oficjalnych pism i dokumentów. Tymczasem nie jest to do końca prawda. Istnieje bowiem wiele przypadków, w których wystarczy “zwykłe” tłumaczenie pisemne.

Wśród sytuacji, w których nie potrzebujemy pomocy tłumacza przysięgłego wymienić możemy między innymi:

• przygotowanie dokumentów do wewnętrznej komunikacji w firmie,

• tworzenie i tłumaczenie ofert,

• tłumaczenie dokumentów przetargowych,

• przygotowanie i tłumaczenie raportów i sprawozdań finansowych.

Usługi tłumacza przysięgłego nie będą nam również potrzebne w sytuacji aplikowania o pracę. Zarówno CV, jak i list motywacyjny możemy stworzyć samodzielnie lub zdecydować się na tłumaczenie nie poświadczone.

Ustne tłumaczenia poświadczone

Większość z nas uważa, że tłumaczenia poświadczone, które wykonuje tłumacz przysięgły to translacja dokumentów w formie pisemnej. Tymczasem to również nieprawda. Tłumacz przysięgły bardzo często zajmuje się bowiem również tłumaczeniami ustnymi.

Usługi tłumacza przysięgłego są niezbędne w przypadku, w którym zawierany jest związek małżeński pomiędzy parą, w przypadku gdy jedna z osób nie mówi w języku polskim. Poświadczone tłumaczenia ustne są również niezbędne w przypadku odczytywania aktów notarialnych, w przypadku gdy jedną z zainteresowanych stron jest osoba, która nie zna języka polskiego.
Tłumacz przysięgły bierze udział również w przesłuchaniach i postępowaniach sądowych.

Podsumowując, tłumaczenie przysięgłe to potoczny zwrot, który nie pojawia się w środowisku tłumaczy. Wiele osób wciąż używa tego terminu, ponieważ kojarzą go z zawodem tłumacza przysięgłego – nie ma w tym nic złego.
Pamiętajmy jednak, że jest to jednak kolokwializm i nie dziwmy się, gdy wchodząc na stronę tłumacza przysięgłego w jego ofercie nie znajdziemy takiej pozycji.

Warto o tym pamiętać i w miarę możliwości pamiętać o prawidłowym nazewnictwie tego rodzaju tłumaczeń. Dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej porozumieć się z tłumaczem oraz załatwiać swoje sprawy w urzędach i instytucjach.

5/5 - (1 vote)