Uwierzytelnione tłumaczenia prawnicze i medyczne

55
tłumaczenia przysięgłe

Zwykłe tłumaczenie wymaga doskonałej znajomości obu języków, a także dbałości o poprawność i rzetelność. Kiedy przekładamy utwór artystyczny – literaturę piękną lub poezję – oczywiście niezbędnym warunkiem jest pewna erudycja. Nie potrzeba jednak dodatkowego dokumentu potwierdzającego umiejętności translatorskie w tym zakresie. Jest jasne, czy przetłumaczone dzieło spełnia kryteria dobrego przekładu. Natomiast są pewne dziedziny, takie jak medycyna czy prawo, których znajomość tłumacz musi dodatkowo udowodnić, tzn. mieć pieczątkę upoważniającą go do dokonania translacji. Takie warunki powinna spełnić osoba zajmująca się tłumaczeniem przysięgłym. Dodatkowym wymogiem jest w tym wypadku niekaralność i wykształcenie wyższe oraz ukończenie odpowiedniego egzaminu.

Nic dziwnego, że dokumentacja procesów sądowych, czy teksty odnoszące się do zagadnień medycznych potrzebują uwierzytelnienia. Takie tłumaczenia wymagają dokładności, precyzyjności oraz specjalistycznej wiedzy. Nie dopuszcza się przecież możliwości błędu w tekstach odnoszących się do spraw zdrowia. Podobnie jest z terminologią prawniczą, która wymaga precyzyjności przekładu, ponieważ jedno słowo może mieć charakter decydujący. Dlatego znajomość tego typu zagadnień zobowiązani jesteśmy udowodnić odpowiednim certyfikatem.

5/5 - (1 vote)