Język ukraiński – język naszych wschodnich sąsiadów – najważniejsze informacje

350
język naszych wschodnich sąsiadów - Kijów Ukraina

Język ukraińskiJęzyk ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich, podobnie jak rosyjski oraz białoruski. Trudno nie zauważyć, że te trzy języki są do siebie wyjątkowo podobne – a czasem wręcz wydają się być identyczne. Bez wątpienia, porozumienie się pomiędzy trzema osobami używającymi tych trzech języków nie nastręczałoby nadmiernych trudności.

W dawnych czasach, również język polski miał znaczący wpływ na rozwój języka ukraińskiego – szczególnie pod względem słownictwa. Poprzez wpływy polskie natomiast, ukraiński otrzymał część zapożyczeń z łaciny. Alfabet ukraiński, którego używa się obecnie, jest odmianą cyrylicy. Obowiązująca ortografia natomiast została ustalona z początkiem XX wieku. Różnice pomiędzy językiem ukraińskim a rosyjskim dotyczą głównie wymowy – szczególnie gdy weźmie się pod uwagę system spółgłoskowy. Ten znacznie bliższy jest takim językom jak polski czy czeski (a zatem językom zachodniosłowiańskim) niż rosyjskiemu. Obecnie zauważa się, że ukraińskiego zaczyna używać się coraz częściej – co jest nowym trendem, ponieważ do tej pory obserwowano raczej spadek zainteresowania językiem. Zauważono, że nawet na samej Ukrainie w miastach najczęściej używa się rosyjskiego – ponowne odrodzenie jest głównie zasługą ludności z terenów wiejskich, którzy przenosząc się do miast, nadal posługują się głównie językiem ukraińskim.

Rate this post