Ile kosztuje tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) dokumentów?

171
tłumaczenia przysięgłe online

Korzystając z tłumaczeń pisemnych poświadczonych (pot. przysięgłych) często wydaje nam się, że płacimy „zbyt dużo” a tłumacz chce naciągnąć nas wydłużając tłumaczony tekst. To błąd wynikający z nieznajomości zasad naliczania kosztów tłumaczenia poświadczonego. Czy to dlatego, że wykonanie tłumaczenia poświadczonego jest o wiele bardziej czasochłonne a co za tym idzie – jego cena jest wyższa? Wyjaśniamy, jak wylicza się ceny tłumaczeń poświadczonych (pot. przysięgłych).

Pisemne tłumaczenia poświadczone, które potocznie nazywane są “tłumaczeniami przysięgłymi” mogą okazać się nam niezbędne na wielu różnych etapach życia. Niezależnie od tego czy rozpoczynamy pracę za granicą, mamy kontakty z zagranicznymi kontrahentami czy chodzi o pracę za granicą nie chcemy przepłacać. To zrozumiałe. Aby jednak wiedzieć, czy cena za pisemne tłumaczenia poświadczone jest odpowiednia warto mieć świadomość jak się ją nalicza.

Czy tłumaczenia zwykłe i poświadczone różnią się między sobą?

Bardzo wiele osób, które zamawia tłumaczenia uważa, że nie różnią się one między sobą. Uważają, że po prostu tłumaczenia poświadczone są wykonywane przez inną osobę. Poniekąd, bardzo często bywa to prawdą, ponieważ tłumacz przysięgły jest osobą posiadającą odpowiednie kompetencje, które są potwierdzone przez zdanie egzaminu oraz wpis na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Bardzo często tłumacz przysięgły jest osobą lepiej znającą niuanse językowe, szczególnie w przypadku formalnych dokumentów.

To jednak nie wszystko. Same tłumaczenia również różnią się między sobą. Stworzenie tłumaczenia poświadczonego wiąże się z umieszczeniem w dokumencie wielu dodatkowych elementów, wśród których wymienić możemy:

• nagłówek,

• klauzulę poświadczającą,

• pieczęć tłumacza,

• miejsce i datę sporządzenia tłumaczenia,

• podpis tłumacza,

• dokument, w którym znajdziemy informacje na temat zastosowanych skrótów czy symboli.

W jaki sposób rozlicza się pisemne tłumaczenia poświadczone?

Wiele osób uważa, że strona tłumaczenia poświadczonego jest równa stronie A4 i w ten sposób jest ono wyceniane. To mit. W rozliczeniu uwzględnia się znaki również spacje. Co równie ważne, liczą się znaki wykonanego już tłumaczenia, nie zaś objętość dokumentu, który ma zostać poddany tłumaczeniu.

Czym jest jedna strona pisemnego tłumaczenia poświadczonego regulują przepisy polskiego prawa, a dokładniej “Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego”. Według zapisów jakie tam znajdziemy jedną stroną tłumaczenia poświadczonego, pisemnego jest 1125 znaków ze spacjami.

tłumaczenia przysięgłe

W tym miejscu warto również wspomnieć, że zaokrągla się to w górę. Oznacza to, że jeśli tłumaczenie pisemne będzie miało o kilka znaków więcej, niż 1125 ze spacjami, to naliczona zostanie kolejna strona rozliczeniowa.

W ostatecznym rozliczeniu tłumaczenia poświadczonego pisemnego bierze się pod uwagę również opis znaków szczególnych dokumentu. Mówimy tu między innymi o znajdujących się na tłumaczonym dokumencie pieczęciach czy znaków wodnych. Warto o tym pamiętać i brać to pod uwagę gdy wydaje nam się, że płacimy “za dużo”.

Co jeszcze wpływa na cenę pisemnego tłumaczenia poświadczonego?

Warto wspomnieć, że istnieją jeszcze inne czynniki, które mają wpływ na cenę końcową pisemnego tłumaczenia poświadczonego.
Jest to przede wszystkim język dokumentu lub tłumaczenia. Osoby, które świadczą usługi tłumaczeniowe z niszowych, mało znanych języków zazwyczaj mają wyższe stawki niż np. tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Poza tym pod uwagę bierze się również czas realizacji zlecenia – jeśli ma być wykonane ekspresowo cena może być nieco wyższa. Cena zależeć może również od tego ja jaki sposób ma zostać przekazane tłumaczenie – czy wystarczy jego pisemna wersja, czy konieczne będzie np. konwertowanie z pliku pdf lub otrzmanie pliku jpg.

Czy możliwym jest poznanie wyceny tłumaczenia poświadczonego przed jego zleceniem?

Wiemy już, że tłumaczenie poświadczone wymaga od tłumacza przysięgłego nie tylko wiedzy, odpowiednich kompetencji oraz dbałości o każdy szczegół. Czy jednak oznacza to, że ostateczna cena usługi musi nas zaskoczyć? Nie do końca.

Mitem jest bowiem, że tłumacz za każdym razem jest w stanie określić końcowy koszt swojej usługi, który jak widzimy zależy od wielu czynników. Niemniej jednak w przypadku większości zleceń jest w stanie określić jego ramy, dzięki czemu wiemy na co mniej więcej musimy się przygotować.

Jednakże warto pamiętać, że o ile szacunkowe wyceny sprawdzają się w przypadku zleceń prostych, obejmujących codzienne, często jednostronne dokumenty, o tyle ciężko będzie zastosować je w przypadku rozbudowanych i starych dokumentów. Problemem mogą być również treści, w których znajduje się dużo grafik lub posiadają niecodzienny, skomplikowany układ. W takich przypadkach często zdarza się, że cena tłumaczenia poświadczonego jest trudna do określenia przed wykonaniem pracy.

Podsumowując, rozliczenia pisemnych tłumaczeń poświadczonych są znacznie bardziej skomplikowane niż tłumaczeń zwykłych. Co więcej, mamy tu do czynienia z dokumentami znacznie wyższej rangi. Nie powinno nas więc dziwić to, że są one droższe. Niemniej jednak w uzgodnienie z tłumaczem przysięgłym zasad rozliczenia oraz wysokości stawki nie powinno stanowić problemu.

5/5 - (1 vote)