Tłumaczenia prawnicze – charakterystyka

134
Tłumaczenia prawnicze

Obecnie znaczna większość osób zawodowo zajmujących się tłumaczeniami, decyduje się na wykonywanie przekładów w konkretnej specjalizacji. Do jednej z najbardziej popularnych i zarazem opłacalnych, zalicza się prawo. W tym przypadku tłumacze skupiają się przede wszystkim na tekstach prawnych, czyli treściach różnego rodzaju ustaw i dokumentów. Oprócz tego zadaniem tłumaczy jest przekładanie tekstów prawniczych. Są to treści pisane językiem charakterystycznym dla prawników, niebędące rezultatem pracy organów ustawodawczych. Należą do nich między innymi akty notarialne, pełnomocnictwa, umowy, dokumentację założycielską spółek itp. O czym jeszcze należy pamiętać, jeżeli chodzi o tłumaczenia prawnicze?

Język prawniczy

Osobom, które wcześniej nie miały z nim styczności może on się wydawać bardzo specyficzny, a niekiedy także i niezrozumiały. Dlatego też tłumacze przygotowujący się do tłumaczenia tekstów prawniczych, powinni wcześniej zapoznać się z innymi dokumentami tego typu sporządzonymi nie tylko w języku polskim, ale także i obcym. Jest to jeden z prostszych sposobów na poprawną naukę interpretacji treści napisanych językiem prawniczym. W tekstach prawnych występuje duża ilość terminów nieużywanych w języku potocznym. Osoby planujące związać swoją przyszłość z tą branżą powinny przygotować się na długą pracę polegającą na przyswajaniu terminów prawniczych występujących w różnej dokumentacji, przygotowywaniu słowników tematycznych itp.

Zapoznanie z tematem

Niezależnie od wybranej specjalizacji, ważna jest znajomość terminologii branżowej nie tylko pod kątem teoretycznym, ale też i praktycznym. Początkujący tłumacze często zastanawiają się, dlaczego na kursach oraz szkoleniach większą część wykładów poświęca się definiowaniu kwestii z różnych działów prawa, zamiast skupić się tłumaczeniu poszczególnych słów i zwrotów. Jak powszechnie wiadomo, osoba zajmująca się przekładami prawnymi nie musi być prawnikiem, niemniej jednak powinna ona być dobrze zaznajomiona z daną specjalizacją. W tym wypadku tłumacz musi rozumieć specyfikację oraz zastosowania tłumaczonych treści, oraz dokumentów, ale to nie wszystko. Niezwykle istotne jest także rozumienie różnic występujących pomiędzy prawem obowiązującym w konkretnych krajach.

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

Osoby, które rozważają możliwość wykonywania tłumaczeń prawniczych, muszą liczyć się z tym, że niekiedy klient może zlecić przygotowanie przekładu uwierzytelnionego. Niestety, nie każdy tłumacz jest uprawniony do sporządzania tego typu tłumaczeń. Osoba taka powinna posiadać uprawnienia tłumacza przysięgłego. W tym celu konieczne jest zaliczenie specjalnego egzaminu składającego się z części pisemnej oraz ustnej.

Co więcej, należy pamiętać o tym, że tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która często współpracuje z sądami oraz policją, czego efektem jest znacznie zwiększona ilość otrzymywanych zleceń.

Decydując się na wybór prawa jako głównej specjalizacji, należy przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy przygotowywanie tłumaczeń treści napisanych trudnym i zawiłym językiem prawniczym jest, aby na pewno dobrym wyborem. Tłumacz przysięgły powinien wykazywać się perfekcyjną znajomością zarówno języka polskiego, jak i obcego, ale także i daną tematyką. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z dużą odpowiedzialnością, w tym przypadku jeden niewielki błąd może całkowicie zmienić charakter oraz sens przekładanej treści, co przełoży się na niekorzyść jednej ze stron.

Wszystkim osobom, które uznały swój wybór za słuszny, życzymy szczęścia i sukcesywnej nauki.

5/5 - (1 vote)