Tłumaczenia literackie

68
tłumaczenia literatury

Tłumaczenie literackie to nie tylko przekład sztuki – to sztuka sama w sobie. Zdaniem niektórych, tłumaczenie literackie to najwyższy stopień wtajemniczenia w kunszt zawodu tłumacza – ponieważ wymaga ono o wielu więcej umiejętności niż po prostu zdolności przełożenia tekstu. Dlaczego różni się ono aż tak bardzo od tłumaczeń technicznych lub prawniczych?

tłumaczenie literackieO tym, czy tłumaczenie literackie jest wykonane prawidłowo – czy też nie – czytelnik może zdecydować po zaledwie kilkunastu stronach lektury. Często błędy uniemożliwiają prawidłowe zrozumienie tekstu; czasem tłumaczenie jest tak zawiłe, że utrudnia sprawne podążanie za fabułą. W tekstach tego typu nie ma specjalistycznej nomenklatury, co powinno ułatwić znacząco sprawę. A jednak teksty literackie są najczęściej silnie osadzone w realiach pewnej kultury, są nacechowane lokalnym kolorytem i wiernie odbijają to, co charakterystyczne jest wyłącznie dla danego społeczeństwa. Osoba wykonująca tłumaczenie literackie musi swobodnie poruszać się w tych wszystkich obszarach – najlepiej zatem, aby realizowane ono było przez osobę zamieszkującą dany kraj, która wiernie odzwierciedli oryginalny tekst, przystosowując go jednocześnie do realiów innego kraju.

Tłumaczenia literackie

Tłumacze literaccy wskazują na ten kulturowy aspekt jako jeden z najważniejszych w ich pracy – niektórzy z nich mówią, że traktują swoją pracę jako niewielkie, ale znaczące przyczynienie się do lepszego porozumienia między kulturami. W przypadku tłumaczeń literackich nierozerwalne są umiejętności językowe i kreatywność – jedno nie może istnieć bez drugiego. Same zdolności lingwistyczne nie wystarczą, aby oddać wiernie styl pisarski danego autora. Sama kreatywność natomiast nie zdoła ukryć rażących błędów językowych. Jak widać – tłumaczenia literackie nie są aż tak łatwe do zrealizowania jak mogłoby się to wydawać.

Tłumaczenia poezji

tłumaczenia poezjiJeszcze inaczej wygląda kwestia tłumaczenia poezji – tu niezbędne jest nie tylko doskonałe opanowanie dwóch języków i pewna dawka kreatywności. Tłumacz literacki zajmujący się przekładem poezji musi wykazać się wrażliwością na sztukę, musi być w stanie w podobny do autora sposób odczuwać oraz postrzegać świat, który chce przekazać odbiorcom poprzez swoje tłumaczenie. Bez wątpienia są to jedne z najbardziej wymagających tłumaczeń; efekt tłumaczenia poezji musi zachwycać i wzbudzać takie emocje, jakie wywołuje oryginalny tekst. Tłumaczenia takie wymagają zachowania wszystkich elementów danego poematu – charakterystyki osoby mówiącej, formy wiersza, oraz – co prawdopodobnie stwarza najwięcej problemów – rymu.

Powierzenie części siebie – swojego dzieła literackiego, najczęściej będącego efektem długotrwałej pracy – tłumaczowi wymaga podjęcia starannej i przemyślanej decyzji. Warto zdecydować się na usługi rzetelnej firmy o długoletnim doświadczeniu w realizacji tłumaczeń literackich. Decydując się na usługi zaufanego Biura Tłumaczeń mogą być Państwo pewni, że starannie wyselekcjonowany zespół fachowców będzie odpowiedzialny za Państwa przekład literacki.