Tłumaczenia dokumentów do kredytu

294

Wielu Polaków emigrujących w celach zarobkowych planuje powrócić do swojej ojczyzny z zaoszczędzoną gotówką na zakup nieruchomości. Niektóre osoby decydują się jeszcze podczas pobytu na obczyźnie na taki krok, wskutek czego konieczne jest zaciągnięcie kredytu. Ten z kolei wymaga dostarczenia dokumentów związanych z pracą; w sytuacji zarobkowania za granicą, niezbędne druki tworzone są w języku obcym. Powoduje to obowiązek przetłumaczenia dokumentów do kredytu na język polski, by analitycy mogli zadecydować o przyznaniu zobowiązania.

Kredyt jest specyficznym produktem konsumenckim, którego nabycie uzależnione jest od spełnienia warunków formalnych. Poza pełnoletnością, pełną zdolnością do czynności prawnych czy posiadaniem aktywnego rachunku bankowego, konieczne jest także wykazanie się stosowną zdolnością kredytową. Następuje ona na podstawie analizy szeregu kryteriów – od danych demograficznych przez wgląd w historię kredytową aż po obecną formę zatrudnienia. Zdecydowanie najważniejsze w tej kwestii są te czynniki, które potwierdzają nasze zarobki – stanowią one bowiem gwarant, iż przyszłego kredytobiorcę stać na spłatę zobowiązania. Jakie dokumenty będą potrzebne podczas procedury kredytowej oraz które z nich trzeba przetłumaczyć?

Dokument tożsamości

Dokument tożsamości jest podstawowym elementem pozwalającym na identyfikację danych osobowych klienta. Wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem pozwala potwierdzić tożsamość w sposób niebudzący podejrzeń, dzięki czemu doradca w banku ma pewność, że faktycznie rozmawia i obsługuję tę osobę, której sprawa dotyczy. Ze względu na swój uniwersalny charakter oraz obecność anglojęzycznego zapisu na międzynarodowych dokumentach tożsamości (np. na paszporcie), nie ma konieczności sporządzania tłumaczenia przysięgłego.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu jest podstawowym elementem pozwalającym stwierdzić, czy dany klient faktycznie wykonuje pracę zarobkową, a jeśli tak, to jak długo trwa okres obecnego zatrudnienia, jakiej wielkości jest firma oraz w którym sektorze funkcjonuje. Banki patrzą o wiele łaskawszym okiem na te osoby, które zatrudnione są w sektorze państwowym lub wykonują stabilną pracę o regularnych, przewidywalnych dochodach. Większą zdolność kredytową będzie miał pracownik urzędu zarabiający około 1900 euro niż przedstawiciel handlowy zarabiający raz 1920 euro, raz 2990 euro, a raz 1440 euro. Zaświadczenie o zatrudnieniu, czyli stosowna umowa o pracę lub kontrakt sporządzane są w języku lokalnym, przez co konieczne jest przetłumaczenie jej treści przez tłumacza przysięgłego. Niekiedy są to bardzo rozbudowane dokumenty, dlatego warto wysłać zapytanie do swojego doradcy, który ściśle doprecyzuje i określi fragmenty podlegające bezwzględnemu przetłumaczeniu. Trzeba jednak pamiętać, że osoby prowadzące zagraniczną działalność gospodarczą nie będą mogły ubiegać się o jakiekolwiek zobowiązanie kredytowe w Polsce.

Zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach może być utożsamione z czterema różnymi dokumentami:

  • Z umową o pracę lub kontraktem zawierającą wszelkie składniki wynagrodzenia (samo podanie stawki podstawowej na umowie nie kwalifikuje dokumentu do kategorii zaświadczenia o dochodach);
  • Ze stosownym wyciągiem z działu kadr i płac, który zawiera wyszczególnienie elementy wynagrodzenia;
  • Z historią rachunku, na który wpływa kompletne wynagrodzenie ze stosunku pracy;
  • Z odcinkami emerytury lub renty;

Zakładając, że wykonujemy działalność zarobkową, będziemy posługiwać się jednym z trzech pierwszych dokumentów. Niezależnie jednak od tego, czy to będzie umowa o pracę, kontrakt, historia rachunku czy wyciąg, zaświadczenie o dochodach musi zostać przetłumaczone na język polski.

Historia rachunku bankowego

dokumenty do kredytuHistoria rachunku bankowego służy do weryfikacji tego, w jaki sposób obracamy gotówką, czyli czy – przykładowo – nie dochodzi do podejrzanych transakcji świadczących o praniu brudnych pieniędzy. Tutaj może dojść do trzech scenariuszy:

  • Jeśli staramy się o kredyt w banku, który prowadzi rachunek podany do przelewu wynagrodzenia, wówczas nie trzeba przedkładać historii rachunku u doradcy; analityk samodzielnie wejdzie na historię rachunku bankowego i zweryfikuje zgodność informacji.
  • Jeśli staramy się o kredyt w banku, który prowadzi nasz rachunek, ale nie wpływa na niego wynagrodzenie, wówczas konieczne będzie przedłożenie szczegółowej historii rachunku podanego do odbioru wynagrodzenia za okres 3 miesięcy. Historia ta powinna być przetłumaczona na język polski.
  • Jeśli staramy się o kredyt w banku, z którego usług do tej pory nie korzystaliśmy, wówczas należy przedłożyć historię rachunku bankowego w formie podsumowania za 6 ostatnich miesięcy, w tym za 3 „najświeższe” szczegółowo. Historia powinna zostać przetłumaczona na język polski.

Raport polskiego BIKu oraz jego odpowiedników za granicą

Każde nasze zadłużenie – czy to w postaci zakupu pralki na raty, czy zaciągnięcia kredytu hipotecznego – odnotowane jest w stosownych bazach kredytowych. Te z kolei nie tylko zawierają informację o tym, kiedy i gdzie zaciągnęliśmy zobowiązanie, ale także to, czy prawidłowo było ono obsługiwane (czyli np. czy nie było opóźnień w spłacie). Odpytywanie baz państwowych, jak na przykład BIK, BIG czy KRD następuje w sposób automatyczny i nie jest konieczne generowanie raportu. Banki zlokalizowane w Polsce jednak nie dysponują dostępem do analogicznych baz zlokalizowanych w Niemczech, Norwegii, Holandii czy Danii. Konieczne więc będzie wygenerowanie takiego raportu oraz przetłumaczenie go w sposób przysięgły na język polski.

Zeznanie podatkowe

zeznanie podatkoweOstatnim dokumentem istotnym dla banku jest zeznanie podatkowe wraz ze wszelkimi załącznikami. Zagraniczny odpowiednik PITa zawiera bowiem informację o ogóle dochodów otrzymywanych z tytułu świadczenia pracy, który podlega rozliczeniu. Ze względu na swój charakter, zeznanie podatkowe jest niewrażliwe na manipulacje pokroju sztucznego zawyżania obrotu na rachunku bankowym. Kompletny dokument powinien zostać przedłożony tłumaczowi przysięgłemu, który wykona translację na język polski.

Tak przygotowany komplet dokumentów w zupełności wystarczy, by rozpocząć procedurę ubiegania się o kredyt w Polsce w przypadku pracy za granicą. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której bank prosi o jakiekolwiek dodatkowe dokumenty (chyba że decydujemy się na ustanowienie zabezpieczeń, jednak są to przypadki rzadkie, raczej niepraktykowane we współczesnej bankowości). Trzeba pamiętać o tym, by w razie potrzeby dysponować polskim adresem zamieszkania, na który bank może kierować korespondencję bankową. Jeśli sami nie posiadamy mieszkania w Polsce, wówczas można poprosić członka rodziny, by ten przedłożył swój adres korespondencyjny.

5/5 - (1 vote)