Nowozelandzka odmiana języka angielskiego

406
nowa zelandia flaga

Mieszkańcy Nowej Zelandii posługują się odmianą języka angielskiego zbliżoną do tej, jaka używana jest w pobliskiej Australii. Jednak i tutaj pojawiają się pewne ciekawe cechy, które wyróżniają lokalne odmiany języka angielskiego na tle Received Pronounciation.

W Nowej Zelandii różnice te wynikają przede wszystkim z wpływów języka maoryskiego i ujawniają się szczególnie w zakresie leksyki. Bezpośrednie zapożyczenia z maoryskiego dotyczą głównie świata przyrody, a więc są to nazwy gatunków roślin i zwierząt. Oprócz zapożyczeń, dialekt nowozelandzki wytworzył słowa i wyrażenia, które byłyby niezrozumiałe dla użytkowników języka angielskiego w innych krajach. Przykładem jest słowo cracker, czyli określenie czegoś bardzo dobrego, lub sarnie – kanapka. Wymowa nowozelandzka jest zbliżona do australijskiej z pewnymi drobnymi różnicami – chodzi tu przede wszystkim o wznoszącą intonację. Dialekt ten konsekwentnie zachowuje jednak brytyjską pisownię (a więc colour, a nie color). Ciekawym regionalizmem jest nietypowe zastąpienie zaimka osobowego it zaimkiem she w znaczeniu ogólnym, np. She’ll be right. Idiom ten można przetłumaczyć jako wszystko będzie dobrze. Poza tym dialekt nowozelandzki nie wykształcił znaczących różnic gramatycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here