Nieprzetłumaczalność

94
ciekawostki językowe

Język, którym się posługujemy, wpływa na postrzeganie przez nas świata. Ma to duże znaczenie w kontekście tłumaczeń. Wspólnoty ludzi mówiących różnymi językami cechują odmienne normy kulturowe. Każda przez wieki tworzy zespół specyficznych, typowych dla siebie pojęć. Takie słowa określa się jako nieprzetłumaczalne, ponieważ nie mają zastosowania praktycznego w innej kulturze.

O jakie wyrażenia chodzi?

Przede wszystkim są to nazwy własne i określenia odnoszące się do tradycji, zwyczajów, lokalnych instytucji, regionalnych potraw, czy właściwie całego stylu życia (od ubioru po religię). W kulturze zachodniej łatwo o analogie, ponieważ kraje sąsiadowały ze sobą przez całą swoją historię i wspólnie rozwijały systemy pojęć. Współcześnie z powodu globalizacji na pewno coraz łatwiej o zrozumienie własnych odmienności. Jednak w dalszym ciągu jest bardzo wiele kultur, których słowniki rozpatrujemy w kontekście nieprzetłumaczalności. Żeby oddać właściwości nieprzekładalnego wyrazu w innym języku, należy go zastąpić dłuższym wytłumaczeniem (peryfraza) lub podać jego definicję w przypisie. Niekiedy słowo będące rzeczownikiem może mieć swój odpowiednik jako… czasownik. W tej sytuacji należy dokonać takiego przekładu, aby określona część mowy zastąpiła inną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here