Które dokumenty należy tłumaczyć przy rejestracji pojazdów z zagranicy

Sprowadzając samochód z zagranicy trzeba pamiętać o przetłumaczeniu dokumentów pojazdu, takich jak np. dowód rejestracyjny. Inaczej nie będziemy w stanie zarejestrować samochodu w polskim urzędzie. W przypadku samochodów pochodzących z krajów UE, sprawa jest jednak znacznie łatwiejsza i nie zawsze wymagane będzie tłumaczenie dowodu rejestracyjnego.

297
tłumaczenia przysięgłe

Zakup samochodu z zagranicy wymaga dopełnienia wielu formalności. Bardzo ważne będzie zadbanie o rejestrację pojazdu w polskim urzędzie. W tym celu warto wcześniej sprawdzić, czy konieczne będzie sporządzenie tłumaczenia dokumentów pojazdu, takich jak np. dowód rejestracyjny czy umowa kupna auta. Kwestią tłumaczenia dokumentów pojazdu zajmował się już Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w wyroku z 22 sierpnia 2012 roku stwierdził, że zgodnie z Konstytucją RP to język polski jest językiem urzędowym RP, co oznacza, że dokumenty przekładane w polskim urzędzie powinny być sporządzone w języku polskim lub tłumaczone z obcego języka. Przed rejestracją samochodu z zagranicy trzeba więc przetłumaczyć wszystkie dokumenty pojazdu, w tym dowód rejestracyjny. Dokładne wymagania zależą tutaj jednak od kraju, z którego pochodzi samochód. Nieco inne zasady panują w odniesieniu do samochodów sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii czy też państwa należącego do EFTA.

Czy będzie potrzebne tłumaczenie dowodu rejestracyjnego samochodu pochodzącego z kraju UE?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2011, dowód rejestracyjny wydany przez państwa członkowskie UE, w Szwajcarii czy też w państwie należącym do EFTA, nie musi być tłumaczony w części związanej z ujednoliconymi kodami, stosowanymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Chodzi tutaj o cyfry i znaki, znajdujące się na dowodzie np. numer rejestracyjny w rubryce A albo numer VIN z rubryki E, pojemność silnika oraz pozostałe parametry pojazdu, a także m.in. symbole odróżniające państwa np. CZ, DK, PL. Urzędnik może jednak zażądać tłumaczenia np. informacji w dowodzie rejestracyjnym na temat poprzedniego właściciela samochodu, a także dodatkowych wpisów, pieczątek czy adnotacji. Przykładowo jeśli dane osobowe właściciela pojazdu będą zapisane np. w alfabecie greckim, urzędnik zażąda ich tłumaczenia, aby być w stanie ustalić np. imię i nazwisko właściciela. Jeśli urzędnicy będą mieć co do dokumentów jakiekolwiek wątpliwości, zauważą braki lub dodatkowe elementy na dowodzie rejestracyjnym, to może być wymagane tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów. Brak tłumaczenia jest raczej wyrazem dobrej woli organu, jeśli w przedstawionym dokumencie nie widnieją inne elementy, które mogą mieć wpływ na jego zasadniczą treść.

Tłumaczenie innych dokumentów pojazdu

Dowód rejestracyjny to jednak nie wszystko. Sprowadzając samochód z zagranicy w urzędzie trzeba również przedstawić inne dokumenty, takie jak dowód własności pojazdu czyli umowa kupna-sprzedaży, faktura lub rachunek, karta pojazdu, jeśli została wydana, dowód wyrejestrowania pojazdu za granicą oraz dokument potwierdzający np. badanie techniczne pojazdu. Wszystkie te dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski, chyba że już wcześniej sporządzono je w dwóch językach, jak często dzieje się np. w przypadku umowy sprzedaży.

Kto może dokonać tłumaczenia dokumentów pojazdu?

Tłumaczenie dokumentów pojazdu może być dokonane jedynie przez tłumacza przysięgłego, który posiada uprawnienia Ministra Sprawiedliwości lub przez właściwego konsula. Tylko wtedy tłumaczenie będzie ważne, a dokumenty uznane przez urzędy komunikacji. Tłumaczenie powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego w państwie, w którym chcemy zarejestrować pojazd. W przypadku braku na terytorium Polski tłumacza przysięgłego danego języka, dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenia nie może więc dokonać przypadkowa osoba, nawet jeśli dobrze zna język obcy. Cena za tłumaczenie dokumentów pojazdu zależy przede wszystkim od języka, z którego tłumaczymy. Im bardziej egzotyczny język, tym tłumaczenie będzie droższe. Cena zależy również od terminu tłumaczenia, w przypadku pilnych tłumaczeń, trzeba będzie zapłacić więcej. Średnia stawka za tłumaczenie tekstu z języka angielskiego waha się zazwyczaj od 40 do 80 zł za ok. 1000 znaków tekstu.

5/5 - (2 votes)