Język uzbecki

286
Uzbekistan

Choć istnieje wiele znacznie bardziej egzotycznych języków niż uzbecki, jest on jednym z najmniej popularnych języków na świecie. Trudno wyobrazić sobie, że posługuje się nim aż 20-26 milionów osób; o wiele bliższy wydaje się nam islandzki, chociaż mówi nim niewiele ponad ćwierć miliona mieszkańców Islandii. Uzbecki należy do grupy języków tureckich, choć brakuje mu harmonii wokalicznej – co jest cechą typową dla pozostałych należących do niej języków. Językiem uzbeckim posługują się mieszkańcy nie tylko Uzbekistanu, ale i Kazachstanu, Kirgistanu oraz azjatyckiej części Rosji.

Niewątpliwie kwestią wartą poruszenia jest sposób zapisu języka uzbeckiego – w ciągu kilkudziesięciu lat wykorzystano kilka pism. Pierwotnie był to alfabet arabski, a następnie łaciński. Przez ponad 50 lat, między 1940 a 1992 rokiem, w powszechnym użyciu była cyrylica. Obecnie oficjalnie znów wykorzystuje się alfabet łaciński, choć cyrylica nadal jest w powszechnym użyciu. Można nawet zobaczyć nagłówki gazet zapisywane zarówno cyrylicą, jak i pismem łacińskim. W języku można zaobserwować wpływy takich języków jak perski, arabski oraz rosyjski. Wpływ Islamu i – tym samym – języka arabskiego, jest szczególnie widoczny w uzbeckim leksykonie. Widocznych w nim jest także wiele powiązań z perskim, co wynika z historycznych korzeni języka.

Rate this post