Jakie uprawnienia są potrzebne aby zostać tłumaczem?

4
różnica pomiędzy tłumaczeniem a przekładem

Nie wszyscy tłumacze kończą studia filologiczne – tak naprawdę by zostać tłumaczem ustnym czy pisemnym nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe, w praktyce większość biur tłumaczeniowych wymaga jednak ukończenia odpowiednich studiów. Zupełnie inaczej jest w przypadku tłumaczy przysięgłych – wymogi tego zawodu regulowane są w ustawie.

By zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych, należy spełnić kilka warunków. Osoba ubiegająca się o wpis powinna przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów Unii Europejskiej i znać język polski; posiadać wykształcenie wyższe w stopniu magistra oraz pełną zdolność do czynności prawnych; nie może być karana za przestępstwa umyślne, gospodarcze lub skarbowe. Musi również obowiązkowo zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Możliwość przystąpienia do egzaminu jest niezależna od pozostałych warunków – po jego zdaniu można na przykład uzupełnić wykształcenie. Egzamin przeprowadzany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i składa się z dwóch części: tłumaczenia pisemnego i ustnego. Obie części sprawdzają umiejętności przekładu tłumacza w dwóch kierunkach – z języka polskiego na obcy i z języka obcego na polski. W przypadku niezdania egzaminu kandydat może przystąpić do niego ponownie najwcześniej po roku od poprzedniego egzaminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here