Czy istnieje różnica pomiędzy tłumaczeniem a przekładem?

63
różnica pomiędzy tłumaczeniem a przekładem

Bardzo często terminy „tłumaczenie” oraz „przekład” są stosowane zamiennie, szczególnie w potocznej polszczyźnie. Nie uważamy, że jest to jakiś bardzo znaczący błąd. Niemniej jednak powinniście Państwo mieć świadomość, że według niektórych teorii pomiędzy tłumaczeniem a przekładem istnieją pewne niewielkie różnice.

Otóż w tym ujęciu tłumaczenie, zwane również przekładem pierwotnym, polega na możliwie dokładnym odwzorowaniu słów oryginalnego dokumentu w języku docelowym. Innymi słowy tłumaczenie powinno być tak wierne, jak jest to tylko możliwe, oczywiście z zachowaniem wymowy oryginału.

Z kolei przekład jest uznawany za tłumaczenie wyższego poziomu. Obejmuje głównie sensy, a nie dosłowne brzmienia czy znaczenia poszczególnych słów. Przekład koniecznie musi uwzględnić słownictwo, potrzeby i przede wszystkim realia docelowego języka, dlatego najczęściej jest stosowany w literaturze pięknej.

Warto jednak pamiętać, że według większości specjalistów rozróżnienie tekstu na przekład oraz tłumaczenie ma wyłącznie funkcję wartościującą, bez żadnego odniesienia do rzeczywistości. Tym samym obydwa terminy mogą być używane zamiennie i nie będzie to żaden błąd.

Czy istnieje różnica pomiędzy tłumaczeniem a przekładem?
Czy istnieje różnica pomiędzy tłumaczeniem a przekładem? 1

Bardzo często terminy „tłumaczenie” oraz „przekład” są stosowane zamiennie, szczególnie w potocznej polszczyźnie. Nie uważamy, że jest to jakiś bardzo znaczący błąd. Niemniej jednak powinniście Państwo mieć świadomość, że według niektórych teorii pomiędzy tłumaczeniem a przekładem istnieją pewne niewielkie różnice.

Editor's Rating:
5